Informació general

Qué es?

L’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere és un instrument d’anàlisi i d’actuació que, en l’àmbit de l’Administració de Justícia, promou iniciatives i mesures dirigides a eradicar el problema social de la violència domèstica i de gènere.

 

Quan neix i qui l’integra?

El conveni de constitució de l’Observatori es va subscriure el 26 de setembre del 2002. Actualment està integrat per les institucions següents: elConsell General del Poder Judicial (CGPJ), que n’ostenta la presidència; el Ministeri de Justícia, el Ministeri d’Igualtat, la Fiscalia Generalde l’Estat, les comunitats autònomes amb competències en matèria de justícia, mitjançant torns rotatoris anuals, i el Consell General de l’Advocacia Espanyola.

.

 

¿On té la seu?

La seu de l’Observatori és al carrer del Marquès de la Ensenada, número 8, de Madrid, a l’edifici del Consell General del Poder Judicial.

 

Quins objectius té?

Els diferents objectius que van justificar la constitució de l’Observatori destaquen els següents:

  • Augmentar l’eficàcia de les actuacions en l’àmbit de l’Administració de Justícia per eradicar aquestes violències.
  • Millorar la coordinació entre les institucions i participar en l’elaboració de protocols d’actuació.
  • Estudiar i analitzar les resolucions judicials i propostes de millores i reformes legislatives.
  • Fer un seguiment estadístic del fenomen en l’àmbit judicial.
  • Dur a terme una formació especialitzada dels membres de la carrera judicial i fiscal i altre personal al servei de l’Administració de Justícia.

 

Com funciona?

Mitjançant reunions periòdiques de les institucions que l’integren. També per mitjà de reunions de l’Observatori amb associacions de dones i col·lectius afectats, i amb organismes i institucions relacionats amb aquesta matèria.

 Per aqserveix?

La utilitat de l’Observatori està relacionada amb els objectius fixats en el document constitutiu::

  • Recull i analitza les dades obtingudes de les estadístiques judicials, com ara nombre de denúncies, ordres de protecció, sentències, víctimes.
  • Promou anàlisis, estudis i investigacions sobre la resposta judicial.
  • Elabora conclusions i recomanacions sobre l’evolució de la violència de gènere.
  • Concedeix premis anuals de reconeixement a la persona, la institució o l’associació que hagi destacat més en l’eradicació de la violència domèstica i de gènere.
  • I especialment, és un instrument per millorar la coordinació de les institucions que el formen i abordar les diferents iniciatives que es proposin per eradicar, des de l’Administració de Justícia, la violència domèstica i de gènere