Informació general

Qué es?

L’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere és una institució creada l’any 2002 que té com a finalitat principal abordar el tractament d’aquestes violències des de l’Administració de Justícia. Actualment està integrat pel Consell General del Poder Judicial, el Ministeri de Justícia, el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, el Ministeri de l’Interior, la Fiscalia General de l’Estat, les CCAA amb competències transferides en justícia, el Consell General de l’Advocacia Espanyola i el Consell General de Procuradors d’Espanya.

L’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere és un instrument d’anàlisi i d’actuació que, en l’àmbit de l’Administració de Justícia, promou iniciatives i mesures dirigides a eradicar el problema social de la violència domèstica i de gènere.

 

Quan neix i qui l’integra?

El conveni de constitució de l’Observatori va ser subscrit el 26 de setembre de 2002. Actualment està integrat per les institucions següents: el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), que ocupa la Presidència, el Ministeri de Justícia, el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, el Ministeri de l’Interior, la Fiscalia General de l’Estat, les comunitats autònomes amb competències en matèria de justícia, a través de torns rotatoris anuals, el Consell General de l’Advocacia Espanyola i el Consell General de Procuradors d’Espanya.

 

¿On té la seu?

La seu de l’Observatori és al carrer del Marquès de la Ensenada, número 8, de Madrid, a l’edifici del Consell General del Poder Judicial.

 

Quins objectius té?

Els diferents objectius que van justificar la constitució de l’Observatori destaquen els següents:

  • Augmentar l’eficàcia de les actuacions en l’àmbit de l’Administració de Justícia per eradicar aquestes violències.
  • Millorar la coordinació entre les institucions i participar en l’elaboració de protocols d’actuació.
  • Estudiar i analitzar les resolucions judicials i propostes de millores i reformes legislatives.
  • Fer un seguiment estadístic del fenomen en l’àmbit judicial.
  • Dur a terme una formació especialitzada dels membres de la carrera judicial i fiscal i altre personal al servei de l’Administració de Justícia.

 

Com funciona?

Mitjançant reunions periòdiques de les institucions que l’integren. També per mitjà de reunions de l’Observatori amb associacions de dones i col·lectius afectats, i amb organismes i institucions relacionats amb aquesta matèria.

 Per aqserveix?

La utilitat de l’Observatori està relacionada amb els objectius fixats en el document constitutiu::

  • Recull i analitza les dades obtingudes de les estadístiques judicials, com ara nombre de denúncies, ordres de protecció, sentències, víctimes.
  • Promou anàlisis, estudis i investigacions sobre la resposta judicial.
  • Elabora conclusions i recomanacions sobre l’evolució de la violència de gènere.
  • Concedeix premis anuals de reconeixement a la persona, la institució o l’associació que hagi destacat més en l’eradicació de la violència domèstica i de gènere.
  • I especialment, és un instrument per millorar la coordinació de les institucions que el formen i abordar les diferents iniciatives que es proposin per eradicar, des de l’Administració de Justícia, la violència domèstica i de gènere